Skip to content Skip to footer

Veliki jubilej rođenja fra Jure Radića

Baška Voda je u subotu 28.11. obilježila 100 godina od rođenja fra Jure Radića, a njemu je u čast Općinska limena glazba svirala ispred rodne mu kuće, na istoimenom trgu. Planiran je bio i pohod Hrvatskog planinarskog društva na Sv.Iliju kojem su se htjeli pridružiti bar dio puta i glazbenici, no zbog trenutne epidemiološke situacije izlet je odgođen kao i izložba djela ovog znanstvenika, malakologa, botaničara i teologa koji je zadužio svoje mještane. Ipak ovaj nastup Općinske limene glazbe održan je uz pridržavanje svih mjera pa su tako glazbenici izveli nekoliko djela i tako odali počast vječnom fra Juri Radiću koji nas gleda i čuva sa nebesa.

 

Tko je bio dr. fra Jure Radić i što znamo o njemu?

Rođen je u Baškoj Vodi 28. studenog 1920. godine, zaređen je za svećenika 1943. u Makarskoj. Na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu branio je disertaciju o liturgijskoj obnovi u Hrvatskoj. Bio je kratko župnikom u nekoliko župa, a najveći dio života proveo je kao odgajatelj na Visovcu, u Makarskoj te u Zagrebu, i profesor sjemeništaraca i bogoslova. Bio je gvardijan i rektor Franjevačke visoke Bogoslovije u Makarskoj. Osnovao je i vodio Malakološki muzej i Institut Planina i mora u Makarskoj. Uređivao je i brojne časopise (Služba Božja i dr.). Preminuo je iznenada u Splitu. Pokopan je u Makarskoj, a sprovodne obrede uz koncelebraciju dvojice biskupa i 150 svećenika vodio je msgr. Ante Jurić. Najzaslužniji je za osnivanje Parka prirode Biokovo. Svjetski je priznati stručnjak iz područja malakologije, botanike i ekologije. Utemeljitelj je Biokovskog botaničkog vrta Kotišina u Makarskoj i malakološkog muzeja te Instituta “Planina i more”. Pokretač je znanstvenih skupova i znanstvenog zbornika “Acta Biokovica” o prirodi Biokova. Surađivao je u mnogim prirodoslovnim znanstvenim časopisima i edicijama gdje je dao znatan broj znanstvenih radova.

 

Zahvaljujući upravo dr. fra Juri Radiću – velikom čovjeku, svećeniku , teologu, znanstveniku i prirodoslovcu te svim njegovim suradnicima, Biokovo je 1981. godine proglašeno Parkom prirode na površini od 19.550 ha. Do osnivanja Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ 1998. godine odnosno do njenog preuzimanja funkcija i djelatnosti zbog koje je osnovana (1999.- 2000.) upravljanje Parkom bilo je povjereno tadašnjem Šumskom gospodarstvu Makarska. Brigu o trajnom znanstvenom istraživanju i zaštiti novoutemeljenog Parka prirode vodio je Institut „Planina i more“, koji se nalazi u sklopu Franjevačkog samostana u Makarskoj, čija je izgradnja započela 1975., a koji je znanstveno inauguriran 1979. godine s ciljem znanstvenog istraživanja, valorizacije i očuvanja sveukupne prirode Biokova, kao i šireg biokovskog područja, planine i mora. Malakološki muzej koji je u prostorijama Franjevačkog samostana otvoren za javnost 1963. godine dio je Instituta “Planina i more”, koji proučava floru i faunu Biokova i Jadranskog mora. Osim ljuštura – školjaka morskih mekušaca, Institut posjeduje i zbirku “Herbar Biokovskog područja”, indeksiran u svjetskoj bazi herbarija “Indeks Herbariorum” kao MAKAR. Uspostavljen je 1963. godine, a ima otprilike 25.000 primjeraka. Prostorno je zastupljeno područje Dalmacije, a sadržajno više bilje i alge. U okviru Instituta nalazi se i zbirka fosila, lapidarijska zbirka te zbirka živih biljaka sa ovog područja. Do sada su na širem području Biokova provedena brojna prirodoslovna istraživanja u okviru Instituta «Planina i more» gdje su i pohranjeni rezultati. Premda se već preko 40 godina u okviru Instituta „Planina i more“ i Malakološkog muzeja provodi znanstveno istraživačka i muzejska djelatnost, te se aktivno radi na očuvanju i zaštiti prirode cjelokupnog područja, na žalost formalno-pravni (administrativni) status Instituta uz pojedinačna nastojanja i zalaganja ni do danas nije riješen. Najveća šteta je zapravo činjenica da na svim razinama nije iznađena administrativno pravna mogućnost zajedničkog djelovanje Instituta „Planina i more“ i Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ jer bi takvo zajedničko djelovanje utemeljeno na višegodišnjim znanstvenim rezultatima te stručnom i znanstvenom iskustvu bilo jedino čvrsto uporište za učinkovitu zaštitu i očuvanje Parka te sklada prirode Makarskog primorja.

Dr. fra Jure Radić iznenada je preminuo 25. srpnja 1990. u Splitu, a pokopan je na Gradskom groblju u Makarskoj. U njegovu počast na obljetnicu smrti postavljena je Spomen ploča na njegovoj rodnoj kući u Baškoj Vodi koja je prva polazna točka Poučnoga ekološkoga puta, ploča sa imenom Trg dr. fra Jure Radića ispred njegove rodne kuće u Baškoj Vodi zatim je otvoreno i obilježeno Šetalište dr. fra Jure Radića u Makarskoj i osnovan je Poučni ekološki put nazvan njegovim imenom, te tiskana knjižica „Poučni ekološki put (Dnevnik i vodić)“. Osnivanjem Poučnog ekološkog puta dr. fra Jure Radića bivša Skupština općine Makarska,
Institut „Planina i more“ i Planinarsko društvo Biokovo nastojali su ljubiteljima prirode ukazati na dio golemog opusa toga zaljubljenika planine i mora, te pridonijeti univerzalnim nastojanjima za očuvanje okoliša u kojem čovjek može i zna živjeti, a što je i bila luč vodilja čitavog prirodoslovnog rada dr. fra Jure Radića. Na putu je 15 kontrolnih točaka smještenih na dužini od 33 km, a za njihov obilazak potrebno je 17 sati ugodne i zahtjevne šetnje uz more i po obroncima Biokova. Svaka točka je obilježena posebnim pločama sa brojem i jednom mišlju dr. fra Jure Radića. Kontrolne točke od prve, koja je na fra Jurinoj rodnoj kući u Baškoj Vodi, do pete nalaze se na šetalištu uz more do Makarske – Osejave i nisu međusobno povezane markacijama. Od točke 5-14 put je označen markacijama i vodi od vidikovca „Gradac“ u značajnom krajobrazu Osejava u Makarskoj preko Biokovskog botaničkog vrta „Kotišina“, Vošca, Planinarske kuće pod Jurom, vrha Sv. Jure, Motike, šibenika, Malog Borovca, Miletinog bora natrag do Franjevačkog samostana u Makarskoj odnosno ulaznih vrata Instituta „Planina i more“ gdje se nalazi posljednja 15-a kontrolna točka.
Sve ovo što nam je ostavo u nasljeđe zaslužuje ogromno i vječno hvala!
“Oculis, mente, corde per visibilia ad invisibilia“ – „Očima, pameću, srcem preko vidljivog do nevidljivog“ – riječi fra Jure Radića.

Izvori:

wikipedia: https://hr.wikipedia.org/wiki/Jure_Radi%C4%87_(franjevac)
RADIĆ N. (1998.): Dr. fra Jure Radić: život i djelo : (1920. – 1990.), Zbornik „Kačić“, 1998.,
Split – Makarska, 296.
RADIĆ J. (1991): Lice mora, Malakološki muzej u Makarskoj, 1991., Makarska, 94. (Bilješka
o piscu)

Leave A Comment